Sửa chữa

Hiển thị 8 sản phẩm

Ép kính iPhone

Tình trạng : Còn hàng
Ép kính iPhone
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
 • Chỉ ép kính ZIN
  Bảo hành cảm ứng cho mọi máy ép kính.

Màn iPhone ZIN bóc máy

Tình trạng : Còn hàng
Màn iPhone ZIN bóc máy
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
 • Chỉ ép kính ZIN
  Bảo hành cảm ứng cho mọi máy ép kính.

Pin iPhone 5 (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 5 (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

Pin iPhone 5s (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 5s (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

Pin iPhone 6 (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 6 (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

Pin iPhone 6 Plus (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 6 Plus (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

Pin iPhone 6s (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 6s (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

Pin iPhone 6s Plus (BH 6 tháng)

Tình trạng : Còn hàng
Pin iPhone 6s Plus (BH 6 tháng)
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
 • Bảo hành 6 tháng.
  1 đổi 1 trong thời gian bảo hành với mọi lỗi do nhà sản xuất