iPhone Quốc Tế

Showing all 13 results

iPhone 5 Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 5 Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
 • RAM:1 Gb
 • Camera:8 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 6 - 10
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 5s Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 5s Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
 • RAM:1 Gb
 • Camera:8 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 7 - 10
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 6 Plus Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 6 Plus Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
 • RAM:1 Gb
 • Camera:8 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 10
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 6 Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 6 Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 4.7", HD
 • RAM:1 Gb
 • Camera:8 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 10
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 6s Plus Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 6s Plus Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
 • RAM:2 Gb
 • Camera:12 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 10
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 6s Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 6s Quốc Tế
 • Màn hình:LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
 • RAM:2 Gb
 • Camera:12 Mp
 • Hệ điều hành:IOS 10
  • Bảo hành 06 tháng
iphone 7 Plus Quốc tế

iPhone 7 Plus quốc tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 7 Plus quốc tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 7 quốc tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 7 quốc tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone 8 Plus Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone 8 Plus Quốc Tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

iPhone SE quốc tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone SE quốc tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

iPhone X Quốc Tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone X Quốc Tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

iPhone Xr Quốc tế

Tình trạng : Còn hàng
iPhone Xr Quốc tế
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

iPhone Xs Max

Tình trạng : Còn hàng
iPhone Xs Max
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành: