Máy tính bảng iPad

Showing all 12 results

iPad 2

iPad 2 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad 2 - 4G/wifi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng
iPad 2017

iPad 2017 - 32gb - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad 2017 - 32gb - 4G/wifi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng
iPad 2

iPad 3 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad 3 - 4G/wifi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

iPad 4 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad 4 - 4G/wifi
 • Màn hình:LED-backlit IPS TFT, 9.7"
 • RAM:1Gb
 • Camera:5Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng

iPad 9,7inch (2018) - 4G/WiFi

Tình trạng : Còn hàng
iPad 9,7inch (2018) - 4G/WiFi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:

iPad Air - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad Air - 4G/wifi
 • Màn hình:LED Backlit IPS LCD, 9.7"
 • RAM:1Gb
 • Camera:5Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng

iPad Air 2 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad Air 2 - 4G/wifi
 • Màn hình:Retina công nghệ IPS, 9.7"
 • RAM:2Gb
 • Camera:8Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng

iPad mini 1 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad mini 1 - 4G/wifi
 • Màn hình:LED Backlit IPS LCD, 7.9"
 • RAM:512
 • Camera:5Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng

iPad mini 2 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad mini 2 - 4G/wifi
 • Màn hình:Retina công nghệ IPS, 7.9"
 • RAM:1Gb
 • Camera:5Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng
ipad 4 mini

iPad Mini 3 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad Mini 3 - 4G/wifi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng
ipad 4 mini

iPad Mini 4 - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad Mini 4 - 4G/wifi
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

iPad Pro - 4G/wifi

Tình trạng : Còn hàng
iPad Pro - 4G/wifi
 • Màn hình:Retina công nghệ IPS, 9.7"
 • RAM:2Gb
 • Camera:8Mp
 • Hệ điều hành:IOS 9
  • Bảo hành 06 tháng