Sửa chữa

Showing all 4 results

Ép kính iPhone lấy ngay

Tình trạng : Còn hàng
Ép kính iPhone lấy ngay
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Ép kính có bảo hành

Màn hình iPhone bóc máy

Tình trạng : Còn hàng
Màn hình iPhone bóc máy
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 03 tháng

Thay Pin iPhone chính hãng

Tình trạng : Còn hàng
Thay Pin iPhone chính hãng
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng

Thay Pin iPhone dung lượng cao

Tình trạng : Còn hàng
Thay Pin iPhone dung lượng cao
 • Màn hình:
 • RAM:
 • Camera:
 • Hệ điều hành:
  • Bảo hành 06 tháng